วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน

วันจันทร์  ที่  29  มีนาคม 2564 เวลา  09.00  น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชน จังหวัดพะเยา ในสัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (วัน อสม.แห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้หัวข้อ “อสม.ก้าวท้าใจ  สู้ภัยโควิด-19 ”  ประจำปี    2564   ในการนี้นายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

กดดูรูปทั้งหมดที่ลิงก์ >>> https://photos.app.goo.gl/96MeXNi5yoZBiy736

ทีม: เชียงม่วน บ้านเรา