วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

สพอ.เชียงม่วน ร่วมกับ กพสอ.เชียงม่วน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564

📢 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2564 นายฉลอง โมกศิริ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจากนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล โดยมีนางมัลลิกา สืบแสน รองประธาน กพสอ.เชียงม่วน กล่าวรายงาน ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอเชียงม่วนทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีองค์กรสตรี ผ้าป่าเมล็ดพันธ์ุ กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก กิจกรรมเนื่องวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 47 ปี

กดดูรูปทั้งหมดที่นี่>>

รูปวันที่ 7 เมษายน 2564

รูปวันที่ 8 เมษายน 2564

รูปวันที่ 9 เมษายน 2564

ที่มา: ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน