วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

นายสังคม สืบแสน นายก อบต.สระ นำพัฒนาแท่นผ้าป่าและป่าช้าบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสังคม สืบแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ นำผู้นำหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน มี ผู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุร่วมกันพัฒนาแท่นผ้าป่าและป่าช้าบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความสะอาดตา และให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ขอชื่นชมท่านผู้นำทุกคนครับ…

ที่มา: ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน