วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน 2564

การแสดงไหว้สาเจ้าพญางำเมือง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
การแสดงนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564
การแสดงของเด็กอนุบาลในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน งานยี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน 2564
หัวหน้าที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง 2564…
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พะเยา เขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ร่วมร้องเพลงในงานยี่เป็ง 64
โชว์ 4 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
พนักงานที่ดินส่วนแยก เชียงม่วน ร่วมร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลองกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
นายอำเภอเชียงม่วน ร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564 ไปฟังกันเลนเลยเน้อ เสียงดีขนาด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 11 บ.สบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน ส่งเข้าประกวด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม