วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน 2564

การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 10 บ.หนองกลาง ม.7 ต.บ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 9 บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 8 บ้านแพทย์ ม.2 ต.บ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 7 บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 6 บ้านกลาง ม.9 ส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 5 บ้านท่าม่านส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 4 บ้านปงสนุกส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลงงานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 3 บ้านมางส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลงงานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 2 บ้านหลวงส่งเข้าประกวด…
การประกวดร้องเพลง ทีมที่ 1 นักร้องหญิง กลุ่มผู้สูงอายุบ้านมาง ส่งเข้าประกวด…
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม