วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เทศบาลตำบลเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และร่วมเดินขบนแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดปงสนุก ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขียงม่วน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วนสืบไป…

กดดูรูปภาพเพิ่มเติม>>> กล้อง 1 กล้อง 2

ที่มา : กลุ่มไลน์ อำเภอเชียงม่วน…