วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

คลิปวีดีโอ

ประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เทศบาลตำบลเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565
เก็บบรรยากาศ การฝึกซ้อมฟ้อนรำ เพลง ชีวิตชาวนา ของกลุ่มแม่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน
การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 4 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565…
การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 3 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 2 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
การแสดงเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเชียงม่วน 1 กิจกรรมเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 …
การแสดงไหว้สาเจ้าพญางำเมือง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
การแสดงนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564
การแสดงของเด็กอนุบาลในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน งานยี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน 2564
หัวหน้าที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง 2564…
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม