วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

คลิปวีดีโอ

การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 4 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565…
การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 3 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 2 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
การแสดงเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเชียงม่วน 1 กิจกรรมเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 …
การแสดงไหว้สาเจ้าพญางำเมือง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
การแสดงนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564
การแสดงของเด็กอนุบาลในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน งานยี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน 2564
หัวหน้าที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง 2564…
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พะเยา เขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ร่วมร้องเพลงในงานยี่เป็ง 64
โชว์ 4 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม