วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ป รุ่นที่ 3 👉รับ 1 เครื่องขุด มูลค่า 4,000 MCASH เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 (สำหรับคนต่างชาติ) Register for the 3rd generation of Airdorp from 24 April – 31 May 2024 (for members of neighboring countries and foreigners)

Register for the 3rd generation of Airdorp from 24 April – 31 May 2024 (for members of neighboring countries and foreigners)

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ปรุ่นที่ 3

👉 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน-31 พฤษภาคม 2567 (สำหรับสมาชิกประเทศเพื่อนบ้านและต่างชาติ)
ลิงก์ลงทะเบียน 👉 https://forms.gle/yLZ58hbVXamVoTDk8

โควต้า 7 ล้านคน
ตอนรับใช้ 100 MCASH + 50 บาท
👉รับ 1 เครื่องขุด มูลค่า 4,000 MCASH

ลิงก์ตรวจสอบการลงชื่อจองแอร์ดอร์ป (สำหรับประเทศเพื่อนบ้านและคนต่างชาติ) ที่ลิงก์ด้สนล่าง

https://bit.ly/3JDTjQC