วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ป รุ่นที่ 3 👉รับ 1 เครื่องขุด มูลค่า 4,000 MCASH เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 (สำหรับคนไทย)

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ป รุ่นที่ 3

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 (สำหรับคนไทย)

1 ไอดี ต่อ 1 เครื่องขุด
จะได้รับเครื่องขุดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ท่านจะต้องกรอกข้อมูลตามความจริงที่ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน หากถึงวันกำหนดรับเครื่องขุดแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามจริง สิทธิ์ในการรับแอร์ดอร์ปของท่านจะถูกยกเลิกทันที
https://forms.gle/JBfM5cc5fUtwSVfP9

การจองรุ่นที่ 3
ตอนรับแอร์ดอร์ป ในวันที่ 1 มิ.ย. จะต้องใช้

  1. บัตรประชาชนตัวจริง 1 ฉบับ
  2. 100 MCASH
  3. เงินสด 50 บ.
    👉รับ 1 เครื่องขุด มูลค่า 4,000 MCASH

รุ่นแรกจองเลย คนละ 1 สิทธิ์ นะครับ…

อัพเดท วันจันทร์ที่ 6/5/67(07:00น.))
ที่ลงทะเบียนแล้ว มีจำนวน 540 ท่าน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนจองรับแอร์ดรอป รุ่นที่ 3(สำหรับคนไทย)

https://bit.ly/3TZnWEF

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️