วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าว

คืนแรกกับ บรรยากาศงานประเวณียี่เป็ง เจียงม่วน ประจำปี 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อัลบั้มรูปภาพ กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ เดิน วิ่ง ปัน เพื่อสุขภาพ อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 6
รูปกิจกรรม วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…
ประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เทศบาลตำบลเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565
สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกราบสักการะพระธาตุภูปอ และร่วมงานทอย้อมผ้าอาบน้ำฝน และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อพบปะประชาชนพร้อมทั้งติดตามการปฏิรูปประเทศ เรื่อง สังคม วัฒนธรรม และประเพณี…
สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก ตำบลบ้านมาง…
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประชุมรับฟังข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ตามศาสตร์พระราชา และการบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ชมขบวนแห่แต่ละหัววัดในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามการปฏิรูประเทศด้านวัฒนธรรม โบราณสถาน วัดบ้านฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 บ้านฟ้าสีทอง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน…
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม