วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ข่าว

2 เมษายน 2565 กิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 5
พิธีฌาปนกิจศพนายถนอม แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่​บ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ ณ สุสานบ้านท่าฟ้าหล่าย
กิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
อำเภอเชียงม่วนแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ มีมูลนิธิ “น่านร่วมใจ” ได้ออกเรียไรในพื้นที่ต่าง ๆ…
16 มีนาคม 2565 ชาวอำเภอเชียงม่วนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนุษยชาติ และเป็นการทำบุญต่อชีวิต…
15 มีนาคม 2565 กิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ.2565
หลังทราบข่าวว่ามีผู้ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ติดโควิด-19 ผู้ร่วมงานควรไปตรวจหาเชื้อมชทันทีจริงหรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ…
การขออนุญาตจัดงาน (ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงม่วน (ศปก.อ.เชียงม่วน)…
แจ้งประชาสัมพันธ์ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบลเทศบาลตำบลเชียงม่วน ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญ พี่-น้อง ประชาชนอำเภอเชียงม่วน รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งใน และนอกพื้นที่ อำเภอเชียงม่วน
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม