วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

25 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเชียงม่วน จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานพิธีเปิดวันสตรีสากล อำเภอเชียงม่วน ประจำปี 2566 ภายใต้กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ สตรีเชียงม่วน โดยมีนางสุพัฒน์ มูลศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นางฤมล บัวชุม หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสตรี ในพื้นที่ 3 ตำบล จำนวน 340 คน

ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ – การเดินพาเหรดขบวนสี กิจกรรมรณรงค์สิทธิสตรี รณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่า รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด – อ่านสาร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล” ประจำปี 2566 – กิจกรรม ร้องเพลง “หญิงกล้า” เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม – กิจกรรมรำวงมหาดไทย – การแสดง “บาสโลบร่วมใจ” – พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สตรีอำเภอเชียงม่วน – กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน” – การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร ข้อมูลข่าวสารอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ด้านการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ฝากกดติดตาม กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับ… …

กดรูปรูปเพิ่มเติมที่นี่ |รูปชุดที่ 1| |รูปชุดที่ 2|

เชียงม่วน เมืองงามรายงาน