วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

การเพิ่มเชน Cofinex สำหรับ Trust Wallet

การเพิ่มเชน Cofinex สำหรับ Trust Wallet
ช่องที่ 1 Network name: คือ Cofinex Mainnet
ช่องที่ 2 Currency symbol : คือ CNX
ช่องที่ 3  Node URL : คือ
https://mainnet.cofinex.io
ช่องที่ 4  Block explorer URL
(Optional): คือ
https://scanner.cofinex.io
💎หลังจากนั้นกด Save ถือเป็นอันเสร็จขั้นตอนของการเพิ่ม Mainnet

เมื่อเพิ่มเชน Cofinex Mainnet สำเร็จแล้ว จะขึ้นเหรียญ CNX ทันทีที่หน้ากระเป๋า ขั้นตอนต่อไปให้เพิ่มที่อยู่เหรียญ MCASH โดยกดที่คำว่า Manage crypto > เครื่องหมาย +  แล้วเพิ่มเหรียญ MCASH  มีขั้นตอนดังนี้
Contract [คอนแทค] ที่อยู่เหรียญ Cofinex network
💸MCASH

0x2a3e14F29285dD54D446373aEd8492ab90402C83

วิธีการเพิ่ม [คอนแทค]
1.เลือก Network เป็น CNX
2.ช่อง Address ให้คัดลอกที่อยู่ตามด้านล่างนี้ไปใส่

0x2a3e14F29285dD54D446373aEd8492ab90402C83

3.Name ให้พิมพ์ : MCASH
4.Symbol ให้พิมพ์ว่า : MCASH

  1. Decimal ให้พิมพ์ : 8
    💸💸💸💸💸💸💸💸💸

🥉Contract [คอนแทค] ที่อยู่เหรียญ BSC BEP20 network

💎MMSC
0x67Db74b6D1Ea807CB47248489c99D144323D348d

💸💸BIGMCASH
0xf5a82367823cd69089c5e51a7298bf0bb739546a

💸MCASH
0xbdd59c287f8a18304227dcb2661cbaa5e6b5d8a4

💵MHAPPY 
0xdb5ee2A3D48F17A81BdcF513d6988Ed430bBe7Ab

💰USDT
0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955

All in BSC BEP20 network