วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ป รุ่นที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

MGP SHOPPING MALLS

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ป รุ่นที่ 3

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567

1 ไอดี ต่อ 1 เครื่องขุด
จะได้รับเครื่องขุดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ท่านจะต้องกรอกข้อมูลตามความจริงที่ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน หากถึงวันกำหนดรับเครื่องขุดแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามจริง สิทธิ์ในการรับแอร์ดอร์ปของท่านจะถูกยกเลิกทันที
https://forms.gle/JBfM5cc5fUtwSVfP9

การจองรุ่นที่ 3
ตอนรับแอร์ดอร์ป ในวันที่ 1 มิ.ย. จะต้องใช้

  1. บัตรประชาชนตัวจริง 1 ฉบับ
  2. 100 MCASH
  3. เงินสด 50 บ.
    👉รับ 1 เครื่องขุด

รุ่นแรกจองเลย คนละ 1 สิทธิ์

❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️

Register for the 3rd generation of Airdorp from 24 April – 31 May 2024 (for members of neighboring countries and foreigners)

ลงทะเบียนจองรับแอร์ดอร์ปรุ่นที่ 3

เริ่มตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน-31 พฤษภาคม 2567 (สำหรับสมาชิกประเทศเพื่อนบ้านและต่างชาติ)
https://forms.gle/yLZ58hbVXamVoTDk8