วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

แจ้งข่าวจากสำนักทะเบียนอำเภอเชียงม่วน

สำนักทะเบียนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ปัจจุบัน (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) สำนักทะเบียนอำเภอเชียงม่วนสามารถให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามปกติแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ…

ที่มา : ไลน์ /กน.ผยบ.อ.เชียงม่วน