วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

สนง.พัฒนาชุมชน อ.เชียงม่วน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และวางแผนการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติร่วมพบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


ที่มา: สพอ.เชียงม่วน : รายงาน
กลุ่มไลน์ : กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน