วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ผู้สูงอายุบ้านปงสนุก ทำพิธีรับขวัญข้าว ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผู้สูงอายุบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ได้ร่วมทำพิธี “การบูชาแม่โพสพ”  หรือ  “รับขวัญข้าว”  ณ ทุ่งนา หมู่ที่ 2 บ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ตามความเชื่อ และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวบ้านในภาคเหนือ ให้อยู่คู่กับสังคม ชุมชนสืบไป

ที่มา: กน./ผยบ.อ.เชียงม่วน

“การบูชาแม่โพสพ”  หรือ  “รับขวัญข้าว” 

   ในภาคเหนือ  พิธีทำขวัญข้าว จะกระทำภายหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในนาประมาณ  ๓-๗  วัน ในเดือน   ๑๑  โดยชาวล้านนามีความเชื่อว่าข้าวมีชีวิต  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วขวัญของข้าวยังคงอยู่ที่นาเดิม  จึงต้องมีพิธีกรรมเรียกขวัญข้าวไปไว้ในยุ้งฉาง  เพื่อสร้างความอุ่นใจทำให้เก็บข้าวไว้ได้นาน  และกินได้ตลอดทั้งปี  มีการจัดขบวนแห่  ประกอบด้วย  ขันดอกไม้  กระบุงเครื่องบูชา  เครื่องสักการะ  แม่โพสพ  เพื่อเดินทางไปยังหอผีที่จัดไว้  มีการฟ้อนอัญเชิญขวัญข้าว  เมื่อเสร็จพิธีรับขวัญข้าวก็จะอัญเชิญขันดอกไม้บูชาสู่หลองข้าว  (ยุ้งฉางที่เก็บข้าว)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://nubunmak.blogspot.com/2013/07/blog-post_2751.html