วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

อำเภอเชียงม่วน รวมใจพัฒนาจุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน (ฮ่อมฮัก)

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันก่อต้ังกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธี ณ จุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน (ฮ่อมฮัก) หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และชมทะเลหมอกในห้วงฤดูหนาว ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 ท่านที่ผ่านมาเชียงม่วนก็อย่าลืมแวะไปแอ่วกันนะครับ…

ที่มา : ไลน์ กน. ผญบ.อ.เชียงม่วน
ข้อมูลข่าว : สพอ.เชียงม่วน