วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว @สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน

วันพุธ ที่ 31  มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนจิตอาสานื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีการเก็บกวาดขยะ 2 ข้างถนน จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ถึง สี่แยกบ้านมาง หมู่ที่  1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

กดดูรูปเพิ่มเติมที่นี่

ทีม :เชียงม่วน เมืองงาม