วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ข้อแนะนำการใช้ฟ้าทะลายโจรกับปัญหาโรคอาการคล้ายหวัด และไม่แน่ใจว่าเป็นโควิด-19 หรือไม่ ?

1.สำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บคอ ไอ มีเสมหะ หรือมีไข้ หรืออาจไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และยังไม่แน่ใจว่าตัวเองป่วยเป็นโรคโควิด-19 มีทางเลือก ดังต่อไปนี้

1.1 หากมียาขาวตามศิลาจารึก (หาได้จากคลินิกหรือสหคลินิกที่มีแพทย์แผนไทย) ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร(หากทำจากใบ)ให้ใช้ 4 เม็ดต่อมื้อ 3 มื้อ และยาขาวผสมน้ำอุณหภูมิห้องดื่มพร้อมกันทั้ง 3 มื้อ หากอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่ 2 ให้รู้ว่ามาถูกทาง ให้รับประทานต่อจนครบ 5 วัน (จากการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกพบว่าได้ผลดีมากในวิธีการนี้)

1.2 หากไม่มียาขาวและฟ้าทะลายโจรที่ไม่ทราบว่าทำจากใบหรือไม่ ให้เริ่มต้นฟ้าทะลายโจร 4 เม็ดต่อครั้ง 4 ครั้งต่อวัน หากวันที่ 3 ยังดีขึ้นอย่างชัดเจน ให้รับประทานต่อจนครบ 5 วัน หากยังไม่ดีขึ้นบ้างเลยในวันที่ 3 ให้เพิ่มปริมาณเป็น 3 เท่า คือ 48 เม็ดต่อวัน (มีความหมายว่าฟ้าทะลายโจรยี่ห้อนั้นมีส่วนผสมไม่ใช่เฉพาะใบทำให้ตัวยาน้อย หรือไม่ก็แปลว่าอาจเสี่ยงเป็นโควิด-19)

2. ถ้าทั้ง 2 วิธีข้างต้นไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกหรือวันที่ 2 ให้ไปพบแพทย์

3. หากไปตรวจพบแพทย์ตั้งแต่แรกพบติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการไม่มาก หรือแพทย์ให้กลับไปกักตัวที่บ้าน หรือกักตัวในโรงพยาบาลสนาม หรือในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยสอบถามขอใช้ฟ้าทะลายโจร และให้ใช้ในแนวทางข้อ 1 หรือหากไม่มียาขาวเลย ให้ใช้ฟ้าทะลายโจร (ที่ทำจากใบรวมไม่เกิน 16 เม็ดต่อวัน) และหากฟ้าทะลายโจรที่ไม่ทราบว่าทำจากใบอย่างเดียวหรือไม่ ให้เร่ิมใช้ที่ 48 เม็ดต่อวัน หรือหากมีแบบสารสกัดให้ดูฉลากก็ให้คำนวณให้ได้สารแอนโดรกราโฟไลด์ให้ได้ 180 มิลลิกรัมต่อวัน

ด้วยความปรารถนาดี ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต12 เมษายน 2564 https://www.facebook.com/123613731031938/posts/4020790347980904/

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ https://www.facebook.com/123613731031938/posts/4020790347980904/