วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ พญาเจ้าเมืองเชียงม่วน ทั้ง 3 พระองค์

วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการบวงสรวงถวายเครื่องสักการะแด่ พญาเจ้าเมืองเชียงม่วน ทั้ง 3 พระองค์ เนื่องในวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์เชียงม่วน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง ครอบครัว และประชาชน ที่มาร่วมพิธี ตลอดจนขอท่านให้ปกปักรักษาประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นภัยทั้งปวงตลอดไป… ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน และพื้นที่ตำบลบ้านมาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ณ หอเจ้าพญาเมืองเจียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 -2564 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ทางคณะกรรมการจัดงานมีมติ ในการจัดงานบวงสรวง เชิญเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเท่านั้น ถ้าสถานการณ์ปกติ จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ โดยมีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ของทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน…

ที่มา :ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน