วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

การเพิ่มส่วนขยาย Remote Desktop บนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เวลาคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหา เพื่อนหรือผู้ที่มีความรู้ดูให้ได้

ฟรี ส่วนขยาย Chrome Remote Desktop บนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เวลาคุณมีปัญหาใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนหรือช่างคอมพิวเตอร์สามารถที่เข้าไปรีโมทดูหรือแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้คุณได้ การใช้งาน