วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

รับคนพะเยากลับบ้าน กรณีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 คนพะเยาร่วมด้วยช่วยกันผ่าวิกฤติไปด้วยกัน…

การรับคนพะเยากลับบ้าน กรณีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยผู้ติดเชื้อฯ จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพะเยา หรือ ครอบครัวคนใดคนหนึ่งของผู้ติดเชื้ออยู่ในจังหวัดพะเยา และต้องมาจาก 13 จังหวัด (กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี อยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน ล่วงหน้า ผ่าน Call Center 054 409123 054 409124 ทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น. มีหลักฐานการติดเชื้อโควิด-19 มาแสดง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกสาขา เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน…

ที่มา Line กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน