วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นหรือเงินบริจาค เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลเชียงม่วน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็น หรือเงินบริจาค เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่โรงพยาบาลเชียงม่วน โดยสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเชียงม่วน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นที่

ชาวเชียงม่วน ร่วมด้วยช่วยกัน ผ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ….