วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

“เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเชียงม่วน 2564

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับ คณะบริหารงานพัฒนาการอำเภอเชียงม่วน นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน ณ แปลงนายชาลี หงษ์สี่ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

กดดูรูปทั้งหมดที่นี่