วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมบริจาค เศษไม้ที่เหลือใช้ หรืออาหาร หรือร่วมสมทบทุนทำเตียงนอนผู้กักตัวโควิด-19 ให้กับจิตอาสาที่มาทำเตียงนอนบ้านป่าแขม…

กลุ่มจิตอาสาบ้านป่าแขม กลุ่มตีมีบ้านป่าแขม ได้ร่วมใจทำจิตอาสาทำเตียงนอนสำหรับผู้กักตัวหรือผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์ไม้สักบางส่วนจาก หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง ท่านใดประสงค์จะบริจาค เศษไม้เหลือให้ หรืออาหาร หรือสมทบทุน หรือท่านใดพอมีเวลาว่างก็สามารถไปช่วยร่วมแรงงานจิตอาสาพัฒนาได้ที่กลุ่มตีมีด บ้านป่าแขม (โรงเรียนบ้านป่าแขมเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

รายนามผู้ร่วมบริจาค

1. ร้านสุรฉัตร ค้าไม้ บริจาค ไม้แผ่นปูพื้นเตียงนอน

2. ร้านปราณีวัสดุก่อสร้าง บริจาคไม้สัก

3. หอพักศศิวิมล อ.เมือง จ.พิษณุโลก บริจาค 10,000 บาท