วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และม. 8 อนุญาตให้ใช้อาคารวัดบ้านป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยโควิด-19 ตำบลบ้านมาง

ว้ันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 จิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตำบลบ้านมาง ร่วมพัฒนาอาคารวัดบ้านป่าแขม เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายสมชัย อุ่นตาล นายก อบต.บ้านมาง นำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดอาคารในครั้งนี้

และขอขอบคุณท่านเจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน คณะศรัทธาวัดป่าแขม ม.4 และ ม. 8 ตำบลบ้านมาง ที่อนุญาตให้ใช้อาคารวัดป่าแขมจัดทำศูนย์พักคอยตำบลบ้านมาง ขอบคุณทุกหมู่บ้าน ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ระดมพลังช่วยกันทำความสะอาด ขอบคุณท่านรอง ปธ สภาฯ สจ.นฤมล บัวชุม ท่านกำนันสกุลศักดิ์ บัวชุม ที่อนุเคราะห์น้ำดื่ม อาหารกลางวัน อีกไม่กี่วันคงรับผู้ป่วยฯ ระดับสีเขียวเข้าพักอาศัย เพื่อเตรียมส่งมอบให้ครอบครัว ที่รักและอบอุ่นต่อไป…

ที่มา: ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน