วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถานที่พักคอย (Community Isolation) ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอเชียงม่วน

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุม ศปก.อ.เชียงม่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถานที่พักคอย (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับ อ.เชียงม่วน ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งสถานที่พักคอย ทั้ง ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ได้แก่

  1. หอประชุมอำเภอเชียงม่วน
  2. หอประชุมเทศบาล ต.เชียงม่วน
  3. ห้องพัก สภ.เชียงม่วน (หลังเก่า)
  4. อาคารเรียน (เก่า) วัดป่าแขม
  5. อาคาร อบต.สระ (หลังเก่า)
  6. ศูนย์ OTOP บ้านฟ้าใหม่
  7. ศูนย์ฮอมฮัก ต.สระ
  8. ลานหน้าบ่อเหมืองเชียงม่วน

ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ประมาณ 150 คน

เชียงม่วน ร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิด-19

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน