วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

มอบเตียงไม้สัก สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใน โรงพยาบาลเชียงม่วน และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอเชียงม่วน จำนวน 50 เตียง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. คุณวิทยา เร่งเร็ว, อ.เทพฤทธิ์ ใจกัลยา, คุณสุนทร เมืองแก่น และคณะ ได้มอบเตียงไม้สัก สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ใน โรงพยาบาลเชียงม่วน และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอเชียงม่วน จำนวน 50 เตียง โดยมี นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอาวุโส อ.เชียงม่วน, นายก อบต.บ้านมาง, สสอ.เชียงม่วน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านมาง และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งจัดทำด้วยจิตอาสาโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ประการใด ขอชื่นชมคณะผู้จัดทำทุกท่าน

ชาวเชียงม่วน ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19 ให้ผ่านวิกฤตินี้โดยเร็ว…

ที่มา : ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน