วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ร่วมทำบุญส่งทุ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จจากการดำนา 2563

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ผู้นำหมู่บ้าน พร้อมชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลวง หมู่ที่ 1 บ้านปิน หมู่ที่ 3 บ้านกลาง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าซางคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน ร่วมทำบุญส่งทุ่ง หลังจากเสร็จจากการดำนาปี ประจำปี 2563 เพื่อไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากที่นา ที่ไร่ ให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดี และเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านให้มีความอยู่ดีกินดี และยังเป็นการสืบสานอนุรักษณ์ประเพณีสืบไป

ที่มา: ไลน์ กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน