วันพุธ, 1 ธันวาคม 2564

ผลการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…