วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

การประกวดร้องเพลง ทีมที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านมาง ส่งเข้าประกวด…

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…