วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

การประกวดร้องเพลงงานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 2 บ้านหลวงส่งเข้าประกวด…

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…