วันพุธ, 1 ธันวาคม 2564

การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 7 บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 ส่งเข้าประกวด…

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…