วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 9 บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน ส่งเข้าประกวด…

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา