วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567

การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็งเชียงม่วน 2564 ทีมที่ 11 บ.สบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน ส่งเข้าประกวด

งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา