วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

นายอำเภอเชียงม่วน ร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564 ไปฟังกันเลนเลยเน้อ เสียงดีขนาด…

ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ร่วมร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน…