วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลองกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ร่วมขับร้องเพลงในงานประเพณียี่เป็ง ลองกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา