วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

โชว์ 4 ทีม ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564

โชว์ทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลองกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…