วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พะเยา เขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ร่วมร้องเพลงในงานยี่เป็ง 64

นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)พะเยา เขต อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ร่วมขับร้องเพลง ในงานประเพณียี่เป็ง ลองกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…