วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

การแสดงนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564

การแสดงนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…