วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

การแสดงไหว้สาเจ้าพญางำเมือง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564

การแสดงไหว้สาเจ้าพญางำเมือง งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของนักเรียนอนุบาลเชียงม่วน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…