วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

กิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 อำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 1 โดยมีนายฉลอง โมกศิริ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  และปล่อยตัวผู้เข้าร่วมวิ่ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอำเภอเชียงม่วน มีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายให้กับประชาชน ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้านภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเพิ่มคุ้มกันให้กับร่างกายของตนเอง…

กิจกรรมการวิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง ครั้งที่ 2 นั้น จะเป็นที่ไหนคอยติดตามข่าวสารจากเราได้นะครับ…

กดดูรูปทั้งหมดที่นี่

ที่มา : เชียงม่วน เมืองงาม