วันอาทิตย์, 19 พฤษภาคม 2567

การแสดงเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเชียงม่วน 1 กิจกรรมเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 …

กิจกรรมงานวันเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…