วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 3 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

กิจกรรมวันเฉลิมฉลอง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…