วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

การแสดงของเด็กอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเชียงม่วน 4 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565…

กิจกรรมวันเฉลิมฉลอง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…