วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

15 มีนาคม 2565 กิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนางสุพัฒน์ มูลศรี ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอเชียงม่วนทุกตำบล เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคถุงยังชีพ เพื่อกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก เป็นต้น และเป็นการรวมพลังกลุ่มสตรีอำเภอเชียงม่วนภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน…

กดดูรูปเพิ่มเติม

ทีมงาน :เชียงม่วน เมืองงาม