วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

อำเภอเชียงม่วนแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ มีมูลนิธิ “น่านร่วมใจ” ได้ออกเรียไรในพื้นที่ต่าง ๆ…

ตามที่ได้มีมูลนิธิ “น่านร่วมใจ” ได้ออกเรียไรในพื้นที่ต่าง ๆ ของอำเภอเชียงม่วน โดยได้กล่าวอ้างว่า ได้รับอนุญาตให้เรียไรจากอำเภอเชียงม่วนแล้ว นั้น
อำเภอเชียงม่วน ขอเรียนว่า มูลนิธิดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการเรียไรแต่อย่างใด
จึงขอแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์ราษฎรในพื้นที่ทราบ ต่อไป…

ที่มา :ไลน์กลุ่ม กน./ผญบ. อำเภอเชียงม่วน