วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

กิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.ทุกท่าน ที่มีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน “แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้แนะบริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน โดยมีนายบุญธรรม กองแก้ว ประธาน อสม.อำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย อสม. ๑๕๐ คน รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.เชียงม่วน สสอ. รพ.สต. ศสช.มาง กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ๑. การมอบเหรียญให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๒. การมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Smart อสม. ฯ ๓. สาธิตการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ อสม.เขต รพ.สต.สระ ๔. ทำบุญทอดผ้าป่า ๕. สร้างกระแสการขับเคลื่อน “อสม. หมอคนที่ ๑ ต้นแบบสุขภาพ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” ๖. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid – 19 (เข็มกระตุ้น) มุ่งเน้นกลุ่ม ๖๐๘ ให้ได้ ๑๐๐%

กดดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่

ที่มา : กลุ่มไลน์ กน/ผญบ.อ.เชียงม่วน