วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

พิธีฌาปนกิจศพนายถนอม แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่​บ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ ณ สุสานบ้านท่าฟ้าหล่าย

วันพุธที่ 23 เดือนมีนาคม 2565 เวลา 12.30 น. ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ สาธารณสุข​อำเภอเชียงม่วน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงม่วน ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพนายถนอม แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่​บ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ ณ สุสานบ้านท่าฟ้าหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

ทีมงาน เชียงม่วน เมืองงาม ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านพ่อหลวงถนอม แสงสีจันทร์ ด้วยครับ…

ที่มา : ไลน์ กลุ่ม กน./ผญบ.อ.เชียงม่วน