วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

2 เมษายน 2565 กิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 5

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 อำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 5 โดยมีนายฉลอง โมกศิริ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวผู้เข้าร่วมวิ่ง ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอำเภอเชียงม่วน มีกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกายให้กับประชาชน ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้านภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเพิ่มคุ้มกันให้กับร่างกายของตนเอง…

กิจกรรมการวิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง ครั้งที่ 6 นั้น จะเป็นที่ไหนคอยติดตามข่าวสารจากเราได้นะครับ…

กดดูรูปเพิ่มเติมที่นี่

ทีมงาน : เชียงม่วน เมืองงาม